LU - VI : 9:00 - 13:00 93 666 23 53 | 93 668 84 01 info@oxfordschool.es

Cambridge English Language Assessment

Oxford Idiomes

 

Exámenes Oficiales

KEY ENGLISH TEST (KET)

Obtenir el KET indica que es posseeixen suficients coneixements d’anglès com per manejar situacions quotidianes i acredita una considerable evolució.

Contingut dels exàmens “Key English Test (KET)”

Cambridge English

Key English Test (KET)

Reading and Writing (70 minuts)

Comprensió lectora i expressió escrita

Listening (25 minuts)

Comprensió auditiva

Speaking (8 - 10 minuts)

Expressió oral.

Convocatòria “Key English Test (KET)”

Els exàmens es realitzen a l’acadèmia, de manera que els nens es trobin còmodes i en un ambient familiar.

La matrícula es realitza amb 8 setmanes d’anticipació abans de la data de l’examen.

PRELIMINARY ENGLISH TEST FOR SCHOOLS (PET)

PET està dissenyat per certificar que els coneixements de llengua anglesa són suficients com per intercanviar informació i instruccions en el lloc de treball o en situacions quotidianes.

Contingut dels exàmens “Preliminary English Test for Schools (PET)”

Cambridge English

Preliminary English Test for Schools (PET)

Reading and Writing (90 minuts)

Comprensió lectora i expressió escrita

Listening (35 minuts)

Comprensió auditiva

Speaking (10-12 minuts)

Expresión oral.

Convocatòria “Preliminary English Test for Schools (PET)”

Els exàmens es realitzen a l’acadèmia, de manera que els nens es trobin còmodes i en un ambient familiar.

La matrícula es realitza amb 8 setmanes d’anticipació abans de la data de l’examen.

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)

Àmpliament reconegut entre institucions acadèmiques i empreses de tot el món com acreditació d’un nivell intermedi de coneixement de la llengua anglesa.

Contingut dels exàmens “First Certificate in English (FCE)”

Cambridge English

First Certificate in English (FCE)

Reading (60 minuts)

Comprensió lectora

Writing (80 minuts)

Expressió escrita

Use of English (45 minuts)

Ús de la llengua

Listening (40 minuts)

Comprensió auditiva

Speaking (15 minuts)

Expressió oral

Convocatòria “First Certificate in English (FCE)”

  • Hivern (desembre)
  • Primavera (març)
  • Estiu (juny)

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)

Tenint en compte l’àmplia diferència de nivell entre el First Certificate in English i el Certificate of Proficiency in English, CAE és el pas adequat cap al nivell superior.

Contingut dels exàmens “Certificate in Advanced English (CAE)”

Cambridge English

Certificate in Advanced English (CAE)

Reading (75 minuts)

Comprensió lectora

Writing (90 minuts)

Expressió escrita

English in Use (60 minuts)

Ús de la llengua

Listening (40 minuts)

Comprensió auditiva

Speaking (15 minuts)

Expressió oral

Convocatòria “Certificate in Advanced English (CAE)”

  • Hivern (desembre)
  • Primavera (març)
  • Estiu (juny)

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)

El Certificate of Proficiency in English és requisit per a ingressar en moltes universitats. Tant professionals com empreses reconeixen aquest títol com certificació d’un nivell proper al parlant natiu.

Tenint en compte l’àmplia diferència de nivell entre el First Certificate in English i el Certificate of Proficiency in English, CAE és el pas adequat cap al nivell superior.

Contingut dels exàmens “Certificate of Proficiency in English (CPE)”

Cambridge English

Certificate of Proficiency in English (CPE)

Reading and Use of English (1hora i 30 minuts)

Comprensió lectora i ús de la llengua

Writing (1 hora i 30 minuts)

Expresión escrita

Listening (40 minuts)

Comprensió auditiva

Speaking (approx.16 minuts)

Expressió oral

Convocatoria “Certificate of Proficiency in English (CPE)”

  • Invierno (diciembre)
  • Primavera (marzo)
  • Verano (junio)