LU - VI : 9:00 - 13:00 93 666 23 53 | 93 668 84 01 info@oxfordschool.es

Exàmens ETS

Oxford Idiomes

TOEIC Listening and Reading

Mesura quin és el nivell de comprensió auditiva i lectura en anglès i el posa en context amb el Marc de Referència Comú Europeu per a les Llengües.

Descripció

TOEIC és la certificació oficial de llengua anglesa més utilitzada en el món, més de 7 milions de candidats a nivell mundial van realitzar l’examen en 2014, mantenint-se com l’examen més utilitzat per a l’avaluació del nivell d’anglès en l’àmbit professional.

Característiques
 • Mesura la comprensió oral i escrita
 • La puntuació que s’obté va de 10 a 990 punts
 • La taula d’interpretació de resultats permet conèixer les habilitats dels candidats, tant en comprensió oral i escrita, com en parla i escriptura
 • Cada any es llancen al mercat 12 versions noves, la qual cosa garanteix que cap candidat realitzi dues vegades la mateixa prova
 • Ideal per a processos d’avaluació de nivell massius (tant de selecció com per a programes de formació), atès que és molt flexible d’administrar (a llapis i paper)
 • Els resultats s’obtenen en 5 dies laborables (L-V) sol·licitant correcció exprés per tan sols 25 € + IVA
Mesura per al procés d'aprenentatge i formació

Habilitats i coneixements de l’idioma anglès.

Aptituds per a determinades tasques professionals dels candidats.

Dades exhaustius de l’avaluació d’estudiants:

 • Prèvia a la formació, per establir objectius, dissenyar continguts i planificar grups de nivell
 • Durant i al final de la formació, per quantificar el progrés realitzat pels estudiants en els cursos d’idiomes i motivar l’aprenentatge
 • Després del curs, per a l’estudi de l’evolució de l’aprenentatge o per valorar la posició de l’alumne respecte a la mitjana local, estatal o internacional; per millorar els futurs plans de formació

MESURAR per PLANIFICAR + Entendre + Optimitzar

Ocupabilitat

És la certificació en llengua anglesa més utilitzada en el món i per tant la més demandada en l’entorn laboral.

Les empreses utilitzen les puntuacions i progressos TOEIC com a paràmetre per reclutament i per prendre decisions en promocions internes.

Certificació

Certifica el grau de coneixement del candidat i la seva equiparació amb el MCERL en els nivells A1, A2, B1, B2 i C1 en una sola prova que ni s’aprova ni se suspèn.

És una certificació acceptada per ACLES, CRUE i amb validesa per a moltes universitats per a l’obtenció del Grau, per a accés a Màster o Escoles de Negocis o per habilitació del professorat bilingüe.

Documents Acreditatius: Score Report vs Diploma

Score Report: és el certificat oficial que valida la puntuació obtinguda en l’examen TOEIC a efectes administratius i legals amb data d’emissió. Aquest està inclòs en el pagament de la matrícula.

Diploma: és un diploma acadèmic personalitzat amb efectes merament informatius, que conté els resultats de l’examen TOEIC. Aquest diploma no està inclòs en el pagament de la matrícula.

TOEIC Bridge

Mesura el grau de competència en comprensió auditiva i de lectura en anglès de nivells principiant a intermedi (nivells A1 a B1 del CEFRL).

Descripció

Es tracta d’una avaluació vàlida i fiable reconeguda internacionalment i que ha demostrat ser una bona eina de motivació per animar els nouvinguts a passar al següent nivell. Els examinands també poden utilitzar les puntuacions per concentrar-se en les àrees que sigui necessari millorar.

Característiques

El test és una avaluació en format paper consistent en 100 preguntes tipus test dividides en dues seccions: comprensió oral i escrita amb durada inferior a una hora i inclou preguntes més senzilles que les del test TOEIC®

Als candidats se’ls assigna una puntuació total de 20 a 180 punts (10 a 90 a cada secció)

També se’ls assignen subpuntuacions que ajuden a identificar les àrees de fortalesa i de debilitat pel que fa estratègies i funcions de gramàtica, vocabulari i comprensió auditiva i de lectura.

Quan els examinands aconsegueix la màxima puntuació possible en el test TOEIC Bridge ™ és senyal que estan preparats per fer el test TOEIC®

TOEFL ITP

Programa d’Exàmens Institucional.

Descripció

Es tracta d’una avaluació vàlida i fiable reconeguda internacionalment i que ha demostrat ser una bona eina de motivació per animar els nouvinguts a passar al següent nivell. Els examinands també poden utilitzar les puntuacions per concentrar-se en les àrees que sigui necessari millorar.

Avalua les següents habilitats
 • Listening Comprehension
 • Structure and Written Expression
 • Reading Comprehension
Característiques

El mateix equip d’avaluadors i psicomètrics que treballen en l’examen TOEFL  IBT, han desenvolupat el programa TOEFL ITP, emprant els mateixos processos de   creació i control de qualitat.

 • Format llapis i paper. Durada 2 hores aprox.
 • Resultats relacionats amb el MECR A2, B1, B2 i C1.
 • Es tracta del principal programa d’exàmens in situ del món, sent administrat per més de 1.500 institucions acadèmiques a l’any.
 • Resultats disponibles a 12 dies laborables (L-V) i en 5 dies laborables (L-V) sol·licitant correcció exprés (48h), per tan sols 25 € + IVA.
Usos de TOEFL ITP
 • Ubicar els alumnes d’anglès acadèmic (universitat o postgrau).
 • Mesurar el progrés de l’alumne en els programes d’anglès.
 • Evaluació de sortida del programa d’anglès, per demostrar el domini en anglès a Listening Comprehension, Structure and Written Expression i Reading Comprehension.
 • Evaluació dels Admissió a programes curts d’intercanvi a països de parla anglesa, on les institucions d’acollida reconeguin les puntuacions de TOEFL ITP.
 • Admissió a programes de pregrau i postgrau en països de parla no anglesa, on l’anglès no és l’idioma dominant de l’ensenyament.
 • Admetre i situar en els programes de grau de col·laboració internacional, on la formació en anglès serà una de les característiques del programa.
 • Per als programes de beca (Erasmus).

TFI

Test de Français International és la certificació oficial de francès més utilitzada.

Descripció

És un test de competència en llengua francesa per a persones no natives. Mesura i certifica el nivell de francès en un context professional des del nivell bàsic al avançat.

Característiques

El francès actualmentes és parlat per uns 170 milions de persones cada dia, la llengua francesa s’utilitza àmpliament en la comunicació de negocis internacional. Un professional que pretengui treballar en diversos països i demostrar la seva capacitat en diversos idiomes pot utilitzar el certidicado TFI ™, vàlid i fiable, per aconseguir aquests objectius:

 • Mesura la comprensió oral i escrita en francès.
 • La puntuació que s’obté va de 10 a 990 punts.
 • La taula d’interpretació de resultats permet conèixer les habilitats dels candidats, tant en comprensió oral i escrita, com en parla i escriptura.
 • Cada any es llancen al mercat 4 versions noves, la qual cosa garanteix que cap candidat realitzi dues vegades la mateixa prova.
 • Ideal per a processos d’avaluació de nivell massius (tant de selecció com per a programes de formació), atès que és molt flexible d’administrar (a llapis i paper).
 • Els resultats s’obtenen en 12 dies laborables (L-V) i en 5 dies laborables (L-V) sol·licitant correcció exprés (48h), per tan sols 25 € + IVA.
 • Dissenyat amb les mateixes línies TOEIC ®, TFI va ser desenvolupat per a satisfer les necessitats d’avaluació corporativa de la parla francesa.
Mesura per al procés d'aprenentatge i formació

Habilitats i coneixements de l’idioma francès.

Aptituds per a determinades tasques professionals dels candidats.

Dades exhaustius de l’avaluació d’estudiants:

 • Prèvia a la formació, per establir objectius, dissenyar continguts i planificar grups de nivell;
 • Durant i al final de la formació, per quantificar el progrés realitzat pels estudiants en els cursos d’idiomes i motivar l’aprenentatge;
 • Després del curs, per a l’estudi de l’evolució de l’aprenentatge o per valorar la posició de l’alumne respecte a la mitjana local, estatal o internacional; per millorar els futurs plans de formació.

MESURAR per PLANIFICAR + Entendre + Optimitzar

Certificació

Certifica el grau de coneixement del candidat i la seva equiparació amb el MCERL en els nivells A2, B1, B2 i C1 en una sola prova que ni s’aprova ni se suspèn.

TOEFL Junior Standard

Dissenyat específicament per a alumnes a partir dels 11 anys, examen en format llapis i paper.

Descripció

TOEFL Junior Standard és la mesura objectiva per al desenvolupament de les habilitats comunicatives en l’idioma anglès.

Avalua les següents habilitats
 • Listening Comprehension
 • Language Form and Meaning
 • Reading Comprehension
Característiques
 • Format llapis i paper, preguntes de selecció múltiple. Durada de 2 hores aprox.
 • Eina objectiva i fiable per identificar i mesurar les habilitats comunicatives en anglès d’alumnes de +11 anys.
 • Aporta informació sobre les habilitats reals i progressos de l’alumne en entorns acadèmics i socials.
 • Orienta els programes d’anglès cap als estàndards del MAR en els nivells: A2, B1y B2.
 • Utilitzada en més de 55 països: Alemanya, Itàlia, Grècia, Holanda, Corea, Brasil, França, Mèxic, Xina, Japó, entre d’altres.
 • Resultats disponibles a 12 dies laborables (L-V) i en 5 dies laborables (L-V) sol·licitant correcció exprés, per tan sols 25 € + IVA.
Usos de TOEFL Junior
 • Situar als alumnes immersos en programes de formació d’anglès en el nivell adequat.
 • Monitoritzar el progrés al llarg del temps
 • Facilitar la comunicació amb els pares sobre el progrés dels estudiants, amb l’informe de resultats “pot fer”
 • Aconsellar als alumnes sobre llibres apropiats basats en MetaMetrics® Lexile® per millorar les seves habilitats.
 • Posicionar el rendiment dels alumnes respecte al Marc Comú Europeu de Referència (MCER).
 • Certificar el nivell de competència del MR en els nivells: A2, B1y B2.